bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Dz.U.2015.1482 z dnia 2015.09.29 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Dz.U.2014.1539 z dnia 2014.11.07 z późn. zm.

3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
Dz.U.2014.1577 z dnia 2014.11.14 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu
Dz.U.2015.519 z dnia 2015.04.14

5. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U.2015.1172 z dnia 2015.08.14 z późn. zm.

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Dz.U.2013.856 z dnia 2013.07.30 z późn. zm.

7. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach
Dz.U.2014.398 z dnia 2014.03.27 z późn. zm.

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 roku o weterynaryjnej kontroli granicznej
Dz.U.2014.424 z dnia 2014.04.02 z późn. zm.

9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dz.U.2015.594 z dnia 2015.04.30 z późn. zm.

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
Dz.U.2014.1509 z dnia 2014.11.04 z późn. zm.

11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07

12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22

13. Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 4.09.1997r. ,
Dz.U.2016.543 z dnia 2016.04.19

14. Ustawa z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych
Dz.U.2013.885 z dnia 2013.08.05 z późn. zm.

15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
Dz.U.2014.1111 z dnia 2014.08.22 z późn. zm.

16. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Dz.U.2014.1502 z dnia 2014.11.04 z późn. zm.Opublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 18.05.2016
Podpisał: Dominik Willer
Dokument z dnia: 13.01.2010
Dokument oglądany razy: 6 593